งานที่ใช่ สำหรับคุณ


...

OUR BUSINESS


ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ "ครอบครัวคอมเซเว่น" เราพร้อมมอบสวัสดิการและผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกๆ คน เพื่อสร้างพลังและความสุขในการทำงานพร้อมดูแลซึ่งกันและกัน ในทุกๆ วันที่อยู่ใน "บ้านของพวกเรา" ชาวคอมเซเว่น สวัสดิการดีๆ ของพนักงาน "ครอบครัวคอมเซเว่น