Position : นักศึกษาฝึกงาน(Operation Standard)

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน(Operation Standard)


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 2 อัตรา
อายุ : - ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
ออกแบบ พัฒนาระบบ ช่วยแก้ไขระบบเมื่อมีปัญหา และ Support การทำงานของระบบ
ความรับผิดชอบหลัก
  • จัดทำเอกสาร
  • บันทึกข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
  • สามารถใช้ภาษาโปรแกรมเช่น HTML เบื้องต้น , mysql , SQL , Java Script เช่น React , React Hook , NodeJS
  • สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานภายในองค์กร
  • มีความละเอียดรอบคอบในงาน
  • มีกระบวนการในการจัดระเบียบต่าง ๆ
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
- สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ