Position : นักศึกษาฝึกงาน(IT Facilities)

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน(IT Facilities)


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 10 อัตรา
อายุ : - ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน

ดูแลแแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรให้สามารถใช้งานได้ และติดตั้งระบบโปรแกรมที่ใช้ภายในองค์กร รวมถึงบริษัทในเครือให้สามารถใช้งานได้

 

ความรับผิดชอบหลัก

ดูแลและแก้ไขให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรใช้งานได้

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
  • ด้านการใช้งานระบบ Computer
  • ด้านการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน MSOffice
  • ทักษะด้านการใช้งาน Computer
  • มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมงาน
  • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • รักงานบริการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปวส.
ติดต่อ