Position : นักศึกษาฝึกงาน (General Affairs Officer)

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน (General Affairs Officer)


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 2 อัตรา
อายุ : 20-30 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
       จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรับผิดชอบหลัก

1.จัดทำเอกสารตามโครงการที่ได้รับ
2.ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3.บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป
4.จัดเตรียม Asset สำหรับร้านเปิดใหม่และเบิกทดแทน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา อนุปริญญา
ติดต่อ