Position : นักศึกษาฝึกงาน(Accounting)

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน(Accounting)


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 3 อัตรา
อายุ : - ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน

- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ถูกต้อง
- ติดตาม/บันทึกบัญชีให้เสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด


 

ความรับผิดชอบหลัก

- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ถูกต้อง
- ติดตาม/บันทึกบัญชีให้เสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด


 

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ

-           สามารถใช้งาน Computer ได้.

-           Microsoft Office Excel

-           Microsoft Office Power Point

-           Microsoft Office Word

1.เข้าใจหลักการขาย สามารถพูดเชิญชวนให้ผู้อื่น คล้อยตามได้

2.เต็มใจในการบริการสามารถรับแรงกดดันระหว่างทำงานได้ดี

3. เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

-          มีความอดทน

-          มีความซื่อสัตย์

-          มีความตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย

-          เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายทัศนะคติในการทำงานที่ดี 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ติดต่อ