Position : นักศึกษาฝึกงาน(Operation Expense Administrative)

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน(Operation Expense Administrative)


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 20-25 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน

รับผิดชอบรับเอกสาร ส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและติดตามค่าเช่า,ค่าบริการ,สาธารณูปโภค,ค่าโทรศัพท์ของหน้าร้าน

ความรับผิดชอบหลัก
  • ติดตาม รับและส่งเอกสารให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบ ติดตาม และนำส่งเอกสารค่าใช้จ่าย
  • การติดต่อประสานงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ติดต่อ