Position : นักศึกษาฝึกงาน(Human Resources Management)

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน(Human Resources Management)


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 3 อัตรา
อายุ : 20-25 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
ประสานงานกระบวนการสรรหาว่าจ้าง/ประสานงานการนำส่งเอกสารภายนอกและจัดเก็บเอกสารประกอบการจัดทำเงินเดือนต่างๆ เข้าแฟ้ม
ความรับผิดชอบหลัก
  • สัมภาษณ์ สรรหา คัดกรอง ทดสอบความรู้ ทักษะของผู้สมัครงานในแต่ละตำแหน่งงาน ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน
  • ควบคุมดูแลและจัดการเกี่ยวกับเอกสารประกอบประวัติจ้างงานรวมถึงเอกสารในกระบวนการสรรหาว่าจ้างทั้งหมด
  • ประสานงานและสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมต่างๆ (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์) ทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่และสาขา
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
  • ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและระบบงาน
  • คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Excal (Pivot,Vlookup)
  • การวิเคราะห์และจัดการรายงาน
  • ทักษะการติดต่อสื่อสาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อร่วมงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ติดต่อ