Position : นักศึกษาฝึกงาน(Operation Online Support )

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน(Operation Online Support )


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 3 อัตรา
อายุ : 20-25 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
ดูแลรับผิดชอบการขาย/สั่งซื้อสินค้าออนไลน์  พร้อมทั้งประสานงานลูกค้า/หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการได้ตามนโยบายของบริษัท ฯลฯ
ความรับผิดชอบหลัก
จัดการสินค้าด่วน
จัดการสินค้าทั่วไป
การบริหารสต๊อก
การจัดส่งสินค้า
การบริหารลูกค้า
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
ด้านการบริการลูกค้า
ด้านจัดซื้อ
ด้านการเงิน(คำนวณ)
มีความชำนาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์
มนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความขยัน,อดทน,ซื่อสัตย์,ตรงต่อเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ
ระบุระยะเวลาที่ฝึก
ติดต่อ