Position : นักศึกษาฝึกงาน(Education and Enterprise)

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน(Education and Enterprise)


สถานที่ : นักศึกษาฝึกงาน/Part Time กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 3 อัตรา
อายุ : - ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน

1.ด้านคลังสินค้า
2.ด้านการจัดส่งสินค้า

ความรับผิดชอบหลัก

- ควบคุมดูแล จดบันทึกประเภท และจำนวนสินค้า การรับ การเก็บ การจัดการตรวจสอบสินค้าของแผนก AEE

- ควบคุมดูแล จดบันทึกรายการต่างๆและรวมถึงการจัดสินค้าตามใบสั่งซื้อของแผนก AEE

- ประเภทสินค้า

- การรับ/ส่งสินค้าเข้าคลัง

- จำนวนคงเหลือ

- การเบิกจากแผนก Merchandise

- จัดตารางการจัดส่งในแต่ละวัน ทั้งรถขน ส่ง 1 คัน และ รถจักรยานยนต์ 2 คัน

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ

-           สามารถใช้งาน Computer ได้.

-           Microsoft Office Excel

-           Microsoft Office Power Point

-           Microsoft Office Word

1.เต็มใจในการบริการสามารถรับแรงกดดันระหว่างทำงานได้ดี

2.เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

-          มีความอดทน

-          มีความซื่อสัตย์

-          มีความตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย

-          เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ทัศนะคติในการทำงานที่ดี 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ติดต่อ