ตำแหน่ง : Area Sales Manager


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 27-40 ปี

วันทำงาน :  ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์  (เข้างานเป็นกะ)
 


รายละเอียดงาน
บริหารยอดขายในเขตที่ดูแลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 

โซนที่รับผิดชอบโซนอีสานตอนบน เช่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ เป็นต้น
 
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
1.วางแผนร่วมกับผู้จัดการสาขาและฝ่ายบริหารสินค้า ในการบริหารการขาย
2.ดูแลและบริหารยอดขายในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
3.ผลักดันยอดขายในเขตพื้นที่และวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย
4.ขายสินค้าด้วยระบบการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
5.ผลักดันยอดขายในเขตพื้นที่และวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายและบริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target
6.ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ การบริการและการนำเสนอขายที่เป็นไปตามมาตรฐาน เพี่อให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในทางที่ดีในความคิดของลูกค้า
7.ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับให้ดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การตลาดและนโยบายของบริษัท
8.ควบคุมดูแลและติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานขายและลูกค้า
 
  1. มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะผู้นำ
  2. ประสบการณ์เป็นผู้จัดการร้าน / ผู้จัดการเขต 3 - 7 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 3 - 5 ปี (หากมีประสบการณ์ด้าน Retail Sales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ติดต่อ