ตำแหน่ง : Senior Training Officer


สำนักงานใหญ่ : Double7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 25-35 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน

มีหน้าที่วางแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัท จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดทำงบประมาณประจำเดือนด้วย โดยเป้าหมายหลักก็คือการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นไป 

ความรับผิดชอบหลัก

ออกแบบสื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้อบรม

-กำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

- จัดอบรมพนักงานให้ตรงตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

-ติดตามการทำงานของพนักงาน เพื่อทบทวนเนื้อหา อัพเดทความรู้และแนะนำวิธีการปรับปรุงเพื่อการทำงานที่ดีขึ้น

-ออกแบบมาตรฐานการวัดผลและนำไปปรับใช้กับพนักงาน

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ

-          ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของบริษัท

-          เทคนิคขายของบริษัท

-          เทคนิคการโค้ชชิ่ง

-          เทคนิคการโน้มน้ามพนักงาน

-โปรแกรมการขายของบริษัท

-โปรแกรม Excel

-ทักษะการสื่อสาร

-ทักษะการสอน

การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า

-การวิเคราะห์สื่อการสอนได้

-การวิเคราะห์หลักสูตรการอบรมพนักงานได้

-วางแผนการอบรมตามวิชา หรือสถานการณ์ได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
ติดต่อ