ตำแหน่ง : Call Center Officer


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 22-35 ปี

รายละเอียดงาน
- ให้คำแนะนำการให้บริการแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
- ให้บริการข้อมูลลูกค้า ผ่านช่องทางที่กำหนดให้ เช่น ทางโทรศัพท์, Email, Facebook, Line, Box Chat
- รับสายลูกค้า / ตอบแชท เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่ลูกค้าสอบถาม หรือเป็นตัวกลางในการส่งเรื่อง
- ประสานงานไปยังส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลลูกค้าและการสนทนา เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการติดตามงานหรือนำมาประมวลผลต่างๆ
- โทรติดต่อลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น โทรวัดความพึงพอใจลูกค้า, โทรแจ้งโปรโมชั่น, โทรยืนยันการรับสิทธิ
- ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลที่ลูกค้าจะสอบถามให้เป็นปัจจุบัน เช่น โปรโมชั่นสินค้า, สาขา, ราคาค่าซ่อม, งาน Event ต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ติดต่อ