ตำแหน่ง : System Engineer(บริษัท ไพร์มโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : อายุ: น้อยกว่า 35 ปี ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน

ให้บริการและ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้งาน แก้ปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

จัดการด้านซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์และคอมพิวเตอร์รวมถึงการบำรุงรักษา
ความรับผิดชอบหลัก

·         ให้บริการและ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้งาน แก้ปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

·         จัดการด้านซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์และคอมพิวเตอร์รวมถึงการบำรุงรักษา

·         ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินงานโครการสำเร็จตามแผน

·         แก้ไขปัญหาที่รับแจ้งตาม Services Level Agreement (SLA)

·         ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

·         รักษานโยบายของบริษัทฯ และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ

·         ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·         สามารถติดตั้ง บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการ  Windows server, VMware ESXi, Linux,  ได้

·         มีความรู้ด้าน DHCP, DNS, Active Directory เป็นอย่างน้อย

·         มีความรู้ด้าน Storage, RAIDs

·         มีความรู้ด้านระบบการสำรองข้อมูล Veeam, Commvault

·         มีความรู้พื้นฐาน Oracle, MS-SQL, MySQL

·         มีประสบการณ์ด้าน Firewall และ Cisco Network Configuration จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·         มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

·         ความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำงานรวดเร็วและทำงาน ภายใต้แรงกดดันได้ดี

·         สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หน้าที่และความรับผิดชอบ

·         มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

·         มีประสบการณ์ด้านการทำงานบริหารจัดการโครงที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงาน 1-2
ติดต่อ