ตำแหน่ง : Assistant Talent Acquisition Manager


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 30-45 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


ความรับผิดชอบหลัก
  • ร่วมวางแผนการสรรหา และประสานงานเพื่อปรับโครงสร้างตำแหน่งร่วมกับผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจจ้างทุกแผนก
  • วางกลยุทธ์เพื่อรองรับโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการสรรหา เช่น ประสานงานออกแบบเวบไซต์สมัครงาน, การประกาศงาน เป็นต้น
  • นำทีมและพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย
  • วิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งการสรรหาขององค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรกำลังคนได้ตรงตามเวลาและความต้องการ
  • วางแผน ดำเนินการการสรรหาว่าจ้างทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพในด้านปริมาณ คุณภาพ และเวลา
  • ออกแบบ จัดการ รวมถึงริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของทีมมีประสิทธิภาพดีมากขึ้น
  • พัฒนาเครื่องมือการสรรหาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างการจัดหาเครือข่ายการสรรหาบุคลากร
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์ด้านสรรหาอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ
มีประสบการณ์ด้านการดูแลโครงการ เพื่อส่งเสริมงานสรรหา หรือออกแบบการสรรหาให้ตรงกับกลุ่มผู้สมัครเป้าหมาย จะได้รับพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ