ตำแหน่ง : Marketing Executive


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 23-30 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
Marketing Communications Executive provides advertising, promotions and public relations support to various departments in the property, and ensures that corporate branding is consistent throughout. This individual assists with all promotions, special events, direct marketing programmes, special events and campaigns.
ความรับผิดชอบหลัก
- Contribute to the development of integrated marketing campaigns & promotion
- Set Mechanic Promotion on the system.
- Prepare sale data and analysis sales promotion data weekly and monthly report
- Liaise and network with a range of stakeholders including existing and prospective careers; colleagues; and partner organizations
- Communicate with target audiences and manage customer relationships
- Source advertising opportunities and place adverts in the press - and specialist publications - or on the radio, depending on the campaign
- Manage the production of marketing materials, including leaflets, posters, flyers, newsletters, e-newsletters and utilizing digital formats via social media and the website
- Contribute to, and develop, marketing strategies and plans
- Support the Marketing and Communications Manager and other colleagues as necessary

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ด้านการตลาด หรือ นิเทศศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัด
คุณสมบัติอื่นๆ
นักศึกษาจบใหม่ได้
ติดต่อ