ตำแหน่ง : Technical Expert


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 25-35 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
เพื่อรับผิดชอบงานการทำเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับทางฝั่งของหน้าร้านเพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ง่ายขึ้น และ ตรวจดูความเรียบร้อยของสาขาต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรับผิดชอบหลัก
  1. ตรวจสอบดูแลสาขาหน้าร้านให้เป็นไปตามกำหนด
  2. จัดการสื่อดิจิตอลของหน้าร้าน
  3. จัดการดูแลเรื่อง Demo Unit ของ Apple
  4. ติดต่อประสานงานกับหน้าร้าน
  5. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
สินค้าเกี่ยวกับ Apple และ Banana
Technology ใหม่ ๆ 
จิตวิทยาดี
คอมพิวเตอร์ MS Office
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีการเจรจาต่อรอง
การวางแผนงาน
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีบุคลิกภาพที่ดี
Mindset ในการทำงานดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- สาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 2 ปี
คุณสมบัติอื่นๆ
ถ้ามีประสบการณ์ด้านการพรีเซ้นงาน อบรม ขาย จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ