ตำแหน่ง : Assistant credit scoring


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 25-35 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
เพื่อการขยายในส่วนของเนื้องานที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ และประโยชน์ในการวางแผนงานในวันข้างหน้าของบริษัท
ความรับผิดชอบหลัก
1.รับผิดชอบในการทำData analysis (Data Scientist)
2.จัดทำreportและเสนอแผนงาน
3.คิดวิเคราะห์เพื่อให้การทำงานหรือนำผลลัพธ์เพื่อนำมาพัฒนา
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
1. มีความรู้ในส่วนของสายงาน 'Data Scientist
2. ทักษะและตรรกะ ในการเชื่อมโยง
3.การสื่อสารทั่วไปในการทำงาน
1.มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นlogic ในการทำงาน 1. กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่น
2.รับความกดดันได้ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- Data Scientist
- ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี และถ้าทำเกี่ยวกับการด้านปล่อยสินเชื่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติอื่นๆ
มีความรับผิดชอบสูง
ติดต่อ