ตำแหน่ง : Web Content Officer


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 23-27 ปี ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน

เพื่อเพิ่มเนื้อหาให้กับสินค้า เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ตรวจสอบข้อมูล และนำสินค้าขึ้นขายตามประเภททสินค้าได้ถูกต้องตามเว็บไซต์ eCommerce และ Market place ต่างๆ

ความรับผิดชอบหลัก

1. สร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Contents Management System หรือ CMS) ด้วยระบบ โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ และบน MKP    

2. หาภาพประกอบตัวสินค้า กรณีที่ไม่มีแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพิ่มภาพ

3. อัพโหลด ข้อมูลสินค้าลง Market Place ต่างๆ เช่น Shopee, Lazada Application ต่างๆ

4. วิเคราะห์  ตรวจสอบ ประเภท (Category)   และ หน้าที่(Function)  ต่างๆ ในการแสดงผลเว็บไซค์

5. ทำรายงานสรุปข้อมูลต่างๆ

6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ

1.ความรู้ในด้านการใช้งานโปรแกรมด้านกราฟิก Photoshop , Illustrator 

2.ความรู้ในด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์

3.ความรู้ในด้านระบบโปรแกรม Application เช่น Excel

4.ความรู้ในด้านโปรแกรมอินเตอร์เน็ต

5.ความรู้ในด้านภาษาในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับเว็บไซต์  HTML

1.ทักษะในด้านการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป CMS

2.ทักษะในการด้านการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ HTML

3.ทักษะในด้านงานออกแบบเว็บไซต์  UI และ UX

1.มีความสนใจในระบบแอพพลิเคชั่นเว็บไซต์

2.มีความคิดในเชิงบวก

3.มีความสนใจในระบบเว็บไซต์ E-Commerce

4.มีความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน ยินดีรับเด็กจบใหม่
ติดต่อ