ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน


สำนักงานใหญ่ : 4Paw จ.พิษณุโลก
จำนวน : 0 อัตรา
อายุ : 25-30 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 11.00 น. - 20.00 น. (ทำงานเป็นกะตามเวลาห้างสรรพสินค้า)
วันหยุด :  1 วัน/สัปดาห์
ประเภทการจ้าง : พนักงานประจำ 


รายละเอียดงาน
1. ดูแล/ เพิ่มยอดขายร้าน และสร้างฐานลูกค้าใหม่
2. บริหารบุคลากรภายในร้านให้เป็นไปตามระเบียบองค์กร
3. สรุปรายงานประจำทุกเดือน
4. ดูแลสินค้าเข้า-ออก ภายในร้าน
5. มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างยอดขาย
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ
- คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
- ความสามารถในการเป็นผู้นำ
- การแก้ปัญหา และการสื่อสาร
- สามารถรับความกดดันจากการทำงานได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน - เอกสารรับรองการทำงานหากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ
- หากประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ