ตำแหน่ง : Event Coordinator


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 20-35 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
วางแผนการจัดการ ทุกขั้นตอนในการจัดงาน Event และรวมถึงการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายที่กำหนด (Sales Event เจ้าหน้าที่ประจำอีเว้นท์)
ความรับผิดชอบหลัก
 • ติดตามสินค้าโอนเข้างานจากหน้าร้าน
 • เตรียมสินค้าเช็คสินค้าเข้างาน
 • เตรียมอุปกรณ์สำนักงาน
 • เตรียมเฟอร์นิเจอร์
 • จัด/เติมสินค้า ระหว่างวัน
 • เช็คสต็อกสินค้าประจำวัน
 • รับสินค้า/ขายสินค้า
 • ปิดบูธและตรวจสอบความเรียบร้อย
 • เคลียร์สินค้าคงเหลือ
 • กระจายสินค้าถึงร้านสาขา
 • สรุปยอดขาย/รายงานยอดขาย
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
 • ข้อมูลสินค้าและบริการหลังการขาย
 • การบริหารและจัดการ
 • ระบบการรับ/ส่ง สินค้า
 • ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เบื้องต้น
 • ระบบการทำงาน / โปรแกรมการทำงานiTec
 • คอมพิวเตอร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์
 • ซื่อสัตย์และสุจริต
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ติดต่อ