ตำแหน่ง : Senior Payroll Officer


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 25-32 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


ความรับผิดชอบหลัก
ทำเงินเดือน/ยื่นภาษี/ประกันสังคม/กองทุนสำรอง/กยศ-กรอ./ประกันสุขภาพกลุ่ม
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
-มีความรู้ประกันสังคม/คำนวณหักเงินประกันสังคม/นำส่งเงิน
-รู้เรื่องการคำนวณภาษี/ยื่นภาษี/ค่าลดหย่อนต่างๆ
-รู้ Process การทำเงินเดือน

 
-ใช้งาน Excel ได้ดี VLookup-Pivot ( ใช้สูตรอื่นๆ เพื่อทำ Data ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-เคยใช้งาน Program สำเร็จรูป
-ทักษะการนำเสนองาน 
 
-รักงานบริการ
-เข้าออกเข้าใจผู้อื่น
-มีความคิดสร้างสรรค์
-ชอบพัฒนาตนเอง
-อดทน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ
สามารถกลับบ้านดึกได้ในช่วงทำเงินเดือน
ติดต่อ