ตำแหน่ง : Operation Coordinator(สัญญาจ้าง 1 ปี)


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 25-30 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
Main responsibility is UFund on Studio7 project
ความรับผิดชอบหลัก

- Customer service 
- Marketing 
- Responsibility on chat via social media 
- Being back-office support store operation
- Setting & prepare product before sending to customer 
- Data collecting

 

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
- Customer service 
- Can coordinate with orther department 
- Marketing 
- Can use Mac
 
- Communicate 
- Talking skill 
- Timing management 
- Over all thinking 
- Problems solved 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- N/A
- ประสบการณ์ทำงาน 2
คุณสมบัติอื่นๆ
Can use Mac
ติดต่อ