ตำแหน่ง : พนักงานขาย/Product Information Advisor


สำนักงานใหญ่ : BaNANA จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 20-30 ปี

วันทำงาน :  ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์  (เข้างานเป็นกะ)
 


รายละเอียดงาน
เชียร์ขายสินค้าอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครื่อองใช้ไฟฟ้า และคอยให้บริการหลังการขาย
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
- มีความรู้ด้าน Software Windows
- สามารถให้คำแนะนำเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์เซ็ตได้
- มีความรู้ความเข้าเรื่อง Smart Phone
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ