ตำแหน่ง : Front End Developer (ReactJS & React Native)(บริษัท ไพร์มโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : อายุ: 25 - 40 ปี ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


ความรับผิดชอบหลัก

-      Design & Develop web and mobile application using ReactJS and React Native

-      Create responsive web UI to support desktop and mobile devices

-      Work with team, understand business requirements, design, develop, deploy and maintenance

-      Estimate, prioritize, plan and coordinate development activities

-      Research to improve front end technologies

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ

-         Bachelor / Master degree in Computer Science / Computer Engineering / Information Technology or related subjects

-         At least 1 year experience in Front End Developer (Web/Mobile) with experience in JS frameworks (ReactJS, React Native)

-         Strong knowledge and experience in web & mobile technologies and infrastructure is a must

-         Strong knowledge and experience in ReactJS and React Native is a must

-         Experience using APIs (JSON Standard)

-         Experience in source code control (GIT)-        

-         Knowledge in React Redux is an advantage

-         Experience in Next.js is an advantage

-         Experience in SEO-Search Engine Optimization is an advantage

-         Experience in native mobile development is an advantage (Swift, Java, Kotlin)

-         Knowledge of common third-party APIs is an advantage (Google, Facebook, …)

-         Experience in cloud environment is an advantage

-         Knowledge of DevOps is an advantage

-         Knowledge of software testing is an advantage

-         Knowledge of design UI/UX is an advantage

-         Knowledge of other technologies is an advantage (IoT, Network, Data Analytic, Big Data, …)

-    Able to design and analyse requirement

-    Able to work uncertain environment, multi-tasking and prioritize work load supporting multiple projects.

-    Desire and ability to learn new skills and improve upon current skills
-         Self-motivated
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
ติดต่อ