ตำแหน่ง : Quality Assurance(บริษัท ไพร์มโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 2 อัตรา
อายุ : อายุ: น้อยกว่า 35 ปี ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน

Responsibilities

-      Review and analyze requirement and specifications to provide timely and meaningful feedback and develop the function requirement specification

-      Estimate, prioritize, plan and coordinate testing activities

-      Create Test case, Test Script and Test Scenario

-      Provide feedback to development team

-      Help with preparing documentation (Test Results, Manual, Project Sign off, …)

-      User acceptance testing (UAT) at client’s site to train user and test platform

ความรับผิดชอบหลัก

Responsibilities

-      Review and analyze requirement and specifications to provide timely and meaningful feedback and develop the function requirement specification

-      Estimate, prioritize, plan and coordinate testing activities

-      Create Test case, Test Script and Test Scenario

-      Provide feedback to development team

-      Help with preparing documentation (Test Results, Manual, Project Sign off, …)

-      User acceptance testing (UAT) at client’s site to train user and test platform

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน 1-2
ติดต่อ