ตำแหน่ง : Product Sorting Staff (Contract 1 Year)


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 2 อัตรา
อายุ : 22-32 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
-  รับและกระจายสินค้าจากขนส่ง
-  รับผิดชอบการรับสินค้า จัดเก็บ ตรวจนับ  และส่งออกสินค้าให้ Supplier เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย
- ระดับการศึกษา ปวช.
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ระบุ
คุณสมบัติอื่นๆ
มีทัศนะคติที่ดี, มีความขยัน, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, ทำงานเป็นทีมได้
ติดต่อ