ตำแหน่ง : Senior Graphic Design Officer


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : ไม่เกิน38 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
ออกแบบงาน Graphic Designerสำหรับใช้ในการตลาด
ความรับผิดชอบหลัก
1. ออกแบบงาน Graphic Design สำหรับใช้ในการตลาด
2. ร่วมสร้างสรรค์งาน Graphic Design เพื่อผลักดันยอดขายขององค์กร
3. ออกแบบงานต่างๆ
4. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
5. เน้นงานที่เป็น printing design ทั้งในส่วนงาน online และ offline
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์/กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความชำนาญการใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, Indesign,After Effect
  1. สามารถวางแผนการออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน และ สามารถทนแรงกดดันได้ดี
  2. สามารถทำงานเร็ว งานด่วนได้ดี
  3. มนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์/กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงาน 3
ติดต่อ