ตำแหน่ง : Finance Officer-Retail


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 23-25 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน
- Match บิลขาย/ใบมัดจำ จากระบบItec กับ  Bank statement
- reconcile รายการรับจากช่องทาง Online,ใบลดหนี้ Online, เพื่่อเคลียร์ รายการบิลขายที่ยังไม่ได้รับเงิน
- สรุปรายการบิลขายที่ยังไม่ได้รับเงิน ส่งติดตามฝ่าย e-Commerce เพื่่อทำการตรวจสอบ
- บันทึก RV ในระบบ Dynamics 365 ล้าง Dummy Online (Bill Payment Staging)
- รวบเอกสารใบกำกับภาษี และ ส่งข้อมูลให้แผนกบัญชีได้ทันตามกำหนด
- สรุป ค่าธรรมเนียมการรับเงิน ช่องทาง 2c2p และ 123 Service เพื่อออกหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณที่จ่าย ประจำเดือน และวางบิลเรียกเก็บเงิน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ

- มีความรู้ในการออกใบวางบิลและเอกสารทางการเงิน
- มีความรู้ในการตัดรับชำระหนี้หรือด้านการเงินขั้นพื้นฐาน
- มีความรู้ในด้านการบันทึกบัญชีทั่วไป
- มีความรู้เรื่องภาษีซื้อ-ขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือบัญชีขั้นพื้นฐาน

-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Word , Excel
-มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี
-มีทักษะในการติดต่อสื่อสารงานกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้เป็นครั้งคราว
ติดต่อ