ตำแหน่ง : IT Support


สำนักงานใหญ่ : Double7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 23-30 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
1.ดูแลรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาของระบบต่างๆ      
2.จัดเตรียมความพร้อมของระบบต่างๆของบริษัทให้พร้อมใช้งาน
3.จัดทำเครื่องมือสำหรับการทำงานผ่านเว็บ    
ความรับผิดชอบหลัก

การจัดการทั่วไป

-ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกคนในแผนก

-แก้ปัญหาการใช้เบื้องต้น

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานไอทีเพื่อแก้ไขปัญหา

-รายงานปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชา

 

การจัดการด้านเว็บ

-ตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลจากทรู

-นำเข้าข้อมูลจากทรูสู่เว็บของบริษัท

-แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ใช้งานได้

-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลและแก้ไขปัญหา

-รายงานปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชา

 

การจัดการด้าน App IT EASY

-ดูแลระบบลงเวลาและคอยแก้ไขปัญหา

-ดูแลจัดการข้อมูลภายในแอปให้พร้อมใช้งาน

-เพิ่มและลบหรือส่งแจ้งเดือนตามตารางที่กำหนด

-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลและแก้ไขปัญหา

-รายงานปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชา

 

การจัดการด้าน Workplace

-นำเข้าสัญญาณข้อมูลการประชุมเข้าแอป

-ดูแลจัดการข้อมูลภายในแอปให้พร้อมใช้งาน

-จัดการเพิ่มหรือลบผู้ใช้งานตามกำหนด

-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลและแก้ไขปัญหา

-รายงานปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชา

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ

-          โครงสร้างคอมพิวเตอร์

-          โครงสร้างระบบเครือข่ายเบื้องต้น

-          โปรแกรมใช้งานพื้นฐาน

-          การติดตั้งโปรแกรม

-          การใช้งานเว็บ

-          Computer

-          Network

-          Windows

-          Office

-          Web Database

-          มนุษย์สัมพันธ์

-          ไหวพริบปฏิภาณ

-          จิตสำนึกในองค์กร

-          ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ระบุ
ติดต่อ