ตำแหน่ง : Project manager(บริษัท ไพร์มโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : อายุ: 25 - 40 ปี ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


ความรับผิดชอบหลัก

บริหารจัดการโครงการ วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ ควบคุม และปิดโครงการ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน  

บริหารทรัพยากร และงบประมาณโครงการให้เหมาะสม

เข้าประชุม ทำบันทึกการประชุม กับลูกค้า และ Supplier

ประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอก

เตรียม จัดทำ นำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้า ทั้งรูปแบบ Power Point และ Diagram

สามารถทำงานเป็นขั้นตอนร่วมกับผู้อื่นได้

มีทักษะการสื่อสารที่ดี และทักษะการนำเสนองานได้

สามารถจับประเด็นในการสื่อสารได้

สามารถใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการไอทีกับลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หากมีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Project จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง PMP
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ
มีอนุญาตขับขี่และรถยนต์เป็นของตัวเอง
ติดต่อ