ตำแหน่ง : Secretary to CEO


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 25-35 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
จัดการดูแลงานของผู้บริหาร
ความรับผิดชอบหลัก

1.ดูแลการเบิกจ่ายของผู้บริหาร
- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้บริหาร

2.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- ดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อมรับ-ส่งโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่างๆ

3.ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร
- พิจารณากลั่นกรองหนังสือโดยตรวจทานว่าผ่านกระบวนการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้บริหารที่กำกับดูแลให้ครบถ้วนก่อน/หลังเสนอผู้บริหารพิจารณา
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์อย่างน้อย1ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ