ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ(บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด(มหาชน))


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 25-35 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
เพื่อตรวจสอบเอกสารของลูกค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทำสัญญาเช่าซื้อ และติดตามการชำระค่างวดของลูกค้า
ความรับผิดชอบหลัก
 • เพื่อตรวจสอบเอกสารของลูกค้า เมื่อลูกค้าสนใจทำการเช่าซื้อสินค้า
 • ลงพื้นที่ตรวจสอบ
 • ทำสัญญาเช่าซื้อ
 • ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และตัวแทนจำหน่าย
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
 1. ความรู้เกี่ยวกับสินค้ามอเตอร์ไซด์
 2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา
 3. ความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาสินเชื่อ
 1. การเจรจาต่อรอง
 2. วางแผนงาน
 3. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 4. คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 5. มนุษย์สัมพันธ์ดี
 1. บุคลิกภาพในการทำงานที่ดี
 2. ทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย
- ระดับการศึกษา ปวช.
- ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ
มีใบขับขี่ ขับรถ หรือมอเตอร์ไซค์ได้ และสามารถออกต่างจังหวัดได้
ติดต่อ