ตำแหน่ง : Operation Coordinator


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : 25-30 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
UFund coordinate
ความรับผิดชอบหลัก
- Solution making 
- Coordinate w/internal 
- Support store 
ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
- Excel 8 out of 10 
- Coordinator 
- Negotiations skill
- Talking skill 
- Solutions making 
 
- Good in human connections 
- Think about solutions first 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- n/a
- ประสบการณ์ทำงาน 1-2
คุณสมบัติอื่นๆ
can use MacBook
ติดต่อ