ตำแหน่ง : Accounting Officer(สัญญาจ้าง 6 เดือน)


สำนักงานใหญ่ : Com7 จ.กรุงเทพมหานคร
จำนวน : 2 อัตรา
อายุ : 20-35 ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์
เวลาทำงาน : 9.00 น. -18.00 น.
วันหยุด : หยุดเสาร์-อาทิตย์


รายละเอียดงาน
รายละเอียดงาน
-ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่ายเงิน
-ทำเอกสารรายรับ - รายจ่ายและเอกสารประกอบ
-จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย
-ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี เพื่อประกอบรายงาน ภพ.30
-จัดทำรายงานภาษี ภพ.30 และ ภงด. 3 , 53
-งานบัญชีทั่วไป
 
ความรับผิดชอบหลัก
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปวช.
- ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีทักษะในการประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (MS Office) ได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ประสบการณ์ทำงาน 1
ติดต่อ