ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำ True Shop By comseven สาขาโรบินสัน สระบุรี


สถานที่ : True จ.สระบุรี
จำนวน : 1 อัตรา
อายุ : ไม่ระบุ ปี

วันทำงาน : วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 11.00 น. - 20.00 น.
วันหยุด : สามารถเลือกหยุดได้ 1 วัน


รายละเอียดงาน
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่  ดูแลลูกค้าเก่า  ขายสินค้าและบริการ    เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ความรับผิดชอบหลัก

การหาลูกค้าใหม่

- เสนอขายสินค้าลูกค้าใหม่และเก่า

- วางแผนหาข้อมูลลูกค้าใหม่

-  สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และเก่า

-  ประชุม,จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการขาย

-  ประเมินศักยภาพของลูกค้า

-  เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย

การขาย

-  จัดทำตารางกิจกรรมการขาย

-  จัดบูธนอกสถานที่

-  เสนอขายสินค้า

-  ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

การบริการและติดตามยอดค้างจ่าย

-  ติดตามยอดหนี้จากลูกค้า(NAD)

-  ให้บริการลูกค้าตาม

ความสามารถประจำตำแหน่ง
ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านความคิด / บุคลิกภาพ
 • สามารถใช้งาน Computer ได้.
 • Microsoft Office Excel
 • Microsoft Office Power Point
 • Microsoft Office Word
 • ใช้งานสื่อ Social Media ได้
 • มีทักษะการเจรจา และเสนอขายแบบ Win - Win
 • เข้าใจหลักการขาย สามารถพูดเชิญชวนให้ผู้อื่น คล้อยตามได้
 • เต็มใจในการบริการสามารถรับแรงกดดันระหว่างทำงานได้ดี
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ทัศนะคติในการทำงานที่ดี
 • มีความมุ่งมั่น Focus เป้าหมายของตนเองได้ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ไม่ระบุเพศ
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ติดต่อ